Behandeltarieven logopedie 2019

Behandeltarieven logopedie 2019

Ook in 2019 wordt de logopedie vergoed door de zorgverzekeraar middels de basisverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen verrekend met uw eigen risico. Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Aan de zorgverzekeraar wordt het tarief voor een normale zitting (een logopedische behandeling) gedeclareerd. Hieronder ziet u wat een logopedische behandeling kost. In onze praktijk duurt een behandeling maximaal 25 minuten en worden 5 minuten voor voorbereiding en overleg met ouders gereserveerd.

1. PER REGULIERE INDIVIDUELE BEHANDELING

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 40.53

2. EENMALIG SPECIFIEK ONDERZOEK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 81.06

3. GROEPSBEHANDELING PER 2 PERSONEN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 60.80

    GROEPSBEHANDELING 3 PERSONEN

€ 40.53

    GROEPSBEHANDELING 4 PERSONEN

€ 30.40

    GROEPSBEHANDELING 5- 10 PERSONEN

€ 17.37

4. OVERLEG MET DERDEN Per half uur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 40.53

5. VERSLAGLEGGING AAN DERDEN per half uur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 40.53

6. UITTOESLAG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 22.99

7. TELEFONISCHE ZITTING

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 20.27

8. INTERNETZITTING/ TELELOGOPEDIE (SKYPE)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 40.53

9. SCREENING DIRECTE TOEGANG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 20.27

10. VERZUIMTARIEF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 40.53

Toepassing van de tarieven

1. Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats op de praktijk van de logopedist.

2. Als er geen behandeling op het onderzoek volgt, dan kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.

3. Daarnaast kan een logopedist een groepsbehandeling geven, bijv. in de vorm van een cursus spraakafzien. Dit wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar.

4. Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor overleg. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daar uit betaald worden.

5.Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor verslaglegging aan derden. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daar uit betaald worden.

6.De Uit-toeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief voor een normale zitting. De uit-toeslag wordt berekend indien de behandeling aan huis plaatsvindt. Een aan-huis behandeling vindt plaats op indicatie van de arts mits de patiënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.

Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief. U moet dan de kosten voor de logopedische behandeling zelf betalen van de verzuimde afspraak.

Bel voor meer informatie: 0342-470662