Logopedisten houden zich
bezig met communiceren

De Praktijk

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bied ik in de praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over de praktijk en over wie er werkt. En geef ik u informatie over de gang van zaken in de praktijk en mijn manier van werken.

In Wat is logopedie geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

MAATWERK VOOR EEN WEZENLIJK RESULTAAT

Afspreken met verwijsbrief
Hoewel logopedie direct toegankelijk is heeft Logopedie Voorthuizen ervoor gekozen om toch met een verwijsbrief van de arts te werken. U kunt zelf bij uw huisarts of specialist een verwijsbrief vragen voor logopedie.

Aanmelding
Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking
Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en hebben direct contact met basisscholen.

Vergoeding
In 2018 wordt de logopedie vergoed door de zorgverzekeraar middels de basisverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen verrekend met uw eigen risico. Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Aan de zorgverzekeraar wordt het tarief voor een normale zitting (een logopedische behandeling) gedeclareerd. Indien uw zorgverzekeraar de directe toegang logopedie vergoedt, kunt u zonder verwijzing bij ons terecht.

Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Bel voor meer informatie: 0342-470662